Nghị định hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội Số: 59/2015/TT-BLĐTBXH

nghi-dinh-huong-dan-luat-bao-hiem-xa-hoi-592015tt-bldtbxh

Nghị định hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội Số: 59/2015/TT-BLĐTBXH được THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ duyệt ngày 11 tháng 11 năm 2015 Từ khóa tìm kiếm: luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành thông tư hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội nghị định hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội …

Cách tính thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng BĐS

Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản

Cách tính thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong các trường hợp cụ thể theo Thông tư 62/2009/TT-BTC . 1. Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất …