Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ AIA

5 triệu/năm

Bảo hiểm An Bình Ưu Việt

Thời hạn hợp đồng 5/10/15 năm
Thời hạn đóng phí 5/10/15 năm

Giải pháp gia tăng bảo vệ:

  • Bảo hiểm tử vong/thương tật

5 triệu/năm

Bảo hiểm An Bình Ưu Việt

Thời hạn hợp đồng 5/10/15 năm
Thời hạn đóng phí 5/10/15 năm

Giải pháp gia tăng bảo vệ:

  • Bảo hiểm tử vong/thương tật

5 triệu/năm

Bảo hiểm An Bình Ưu Việt

Thời hạn hợp đồng 5/10/15 năm
Thời hạn đóng phí 5/10/15 năm

Giải pháp gia tăng bảo vệ:

  • Bảo hiểm tử vong/thương tật